Představte si, že jdete po vyvýšeném dřevěném chodníku. Pod Vámi je bažina, po zábradlí leze 30 centimetrů dlouhá strašilka. Je téměř 90% vlhko, vedro a prales kolem Vás doslova řve těmi nejpodivnějšími zvuky. Bujná vegetace a stromoví obři, mezi kterými prolétávají krásní motýli - procházíte jedním z nejkrásnějších a nejstarších pralesů na Zemi. Jdete pod vysokými vápencovými útesy hor, jejichž vrcholy se tyčí skoro o 2 kilometry výše, ale které pro mraky nikdy neuvidíte. Blížíte se k Deer cave – největší jeskyni na světě – rozměry jak z jiné planety. Cestou míjíte mnoho jiných jeskyní. Jste v N.P. Gunung Mulu…

N.P. Gunung Mulu – jeden z nejkrásnějších N.P. nejen v Malajsii, ale určitě i na celém světě. Oprávněně propagován turistickými kancelářemi, tento tropický klenot nabízí uvnitř svého prastarého pralesa jedinečný systém jeskyní, které nemají na světě konkurenci. Přesneji řečeno, je zde několik jeskynních NEJ.

1. největší jeskyně na světě – Deer cave
2. největší jeskynní dóm na světě – Sarawac chamber
3. pravděpodobně „nejjeskyňovatější“ hora na světe –
Gunung Api (hora je doslova provrtana jeskynemi)
4. nejdelší jeskyně v jihovýchodní Asii –
Clearwater cave

…přesto prozkoumaných a zmapovaných 200 km jeskyních chodeb tvoří pouze odhadovaných 40% všech jeskynních prostor v Mulu.J
Jeskyně N.P. Gunung Mulu odolávají masové turistice. Jednou z příčin bude jistě i to,že park leží daleko od měst a civilizace. Do parku se dostane buď malým letadlem po hodině letu z městečka Miri, nebo dvoudenní plavbou pořece s přestávkou v Marudi. Návštěvnost parku je pouhých 40 lidí na den a tak Vám připadá,že zdejší jeskyně pokaždé „objevujete“ a mate je sami pro sebe.


Stručná historie N.P. Gunung Mulu:

konec 19. století: první pronikání „bilých“ cestovatelů do této oblasti

1935: první úspěšný výstup na vrchol hory Gunung Mulu

kolem 1960: „objevení“ Deer cave, v následujících letech zde provádělo výzkumy mnoho expedic a došlo zde k postupnému objevování mnoha jeskyní

1975: vyhlášen N.P. Gunung Mulu

1982: v jeskyni Good luck cave byl objeven největší jeskynní dóm na světě

1985: park byl otevřen pro veřejnost

1992: asi půl kilometru od střediska postaveno letiště

současnost: zvětšování letiště, plánuje se postavení několika nových hotelů…

Nejzajímavější místa v parku:
Deer cave:

- největší průchozí jeskyně na světě, její prostory jsou opravdu jak z jiné planety: vchod měří 160m našířku a 120m na výšku, ale je rozdělen obrovským sloupem na dvě poloviny
- uvnitř jeskyně ani výška, anišířka nemají méně než 90m
- jeskyně je dlouhá asi 2 km a ústí do Garden of Eden – obrovského dna propasťovitého údolí, do kterého je vstup pouze z Deer cave, anebo Green cave (ta se nachází na protějším útesu a její rozměry jsou opět ohromující)
- uvnitř jeskyně jsou 4 vodopády, které ze stropu jeskyně padají na dno a vytváří krásné modré záclonky
- jeskyně hostí kolonii 3,5 milionů netopýrů, ta navečer vylétává v obrovských hejnech za potravou
- jde o tvz. Showcave – je tedy osvětlena (odpoledne) a uvnitř je chodník, který vede pouze do poloviny jeskyně, odkud už je vidětříčka a druhý vchod do jeskyně

Sarawac chamber:

- největší jeskynní dóm na světě, který se nachází v jeskyni Good luck cave
- rozměry: 640m délka a 450 mšířka – vešlo by se sem 14 fotbalových hřišť, nebo 40 boeingů Jumbo
-jeskyně se nachází asi 3 hodiny rychlé chůze z turistického střediska. Dvě hodiny se jde ke kempu 1, tam se odbočí doleva a poté po stezce pod útesy hory Gunung Api
-zajímavost:orientace v jeskyni je snadná, ale je třeba překonat asi 400 m dlouhý úsek, kde se musí plavat

Pinnacles:

- unikátní kamenný les na Gunung Api s 45m vysokými vápencovými hroty
- jedná se o 3 denní výlet a je nutné domluvit si povolení a loď do long Beraru
- možné jen za dobrého počasí –řeka mezi kempem 5 (odtud se vychází na Pinnacles) a long Berarem bývá po silných deštích nepřebroditelná (bohužel náš případ)

Clearwate cave:

- jde o nejdelší jeskyni v Mulu a v Jihovýchodní Asii, zmapovaná délka měří asi 155 km
- k jeskyni se jde asi hodinu a půl pěšky po chodníku pralesem, cestou je nutné projít menší, ale krásně vyzdobenou jeskyni (nemá osvětlení, proto nutné vzít sebou baterky)
- vchod jeskyně (opět gigantický) se nachází asi 50 metrů nad jezírkem, do kterého vytékářeka z jeskyně. V jezírku se dá koupat
-tato jeskyně patří také mezi showcaves, a osvětlenáčást vede skrz obří prostory, kolem krásného skalního okna a končí u jeskynníříčky

Wind cave a Langs cave:

-poslední z showcaves, menší, ale na krápníkovou výzdobu velmi bohaté jeskyně
-Wind cave se nachází poblíž Clearwater cave a uvnitř jeskyně se nachází krásný Kings room – velká prostora plná krápníků, předtím se musí projít dno jeskynní propasti (velmi pěkné)

V Mulu jsou opravdu desítky jeskyní, proto se nemusí návštěva jeskyní omezit na showcaves, ale ve středisku je seznam asi deseti možných adventure cavings různých obtížností. Kdo chce mít adventure caving ještě o něco více dobrodružný, může se vydat hledat „vlastní“ jeskyně. Opravdu to není problém, jeskyně jsou snad všude. Jediným problémem může být jejich velikost a výdrž Vaší baterky. Naše zkušenost: byli jsme takto ve čtyřech jeskyních a ani jednou jsme nedošli nakonec.
Biodiverzita N.P. Gunung Mulu:
Již od roku 1930 prales kolem hory Gunung Mulu přitahoval pozornost vědců. Zdá se,že každá nová expedice objeví něco nového. Zdejší pralesy patří k nejbohatším na světě. Jejich stáří se odhaduje na 80 miliónů let. A protože zde není období sucha (místní obyvatelé hovoří o období dešťů a o období ještě větších dešťů, patří N.P. Gunung Mulu k nejdeštivějším oblastem na světě.

Park obsahuje 8 typů tropického deštného pralesa, 170 druhů orchidejí, 10 druhů lalokovitých masožravých rostlin, 75 druhů savců, 262 druhů ptáků, 8 druhů zoborožců (symbol Sarawaku), 74 druhů žab, 281 druhů motýlů, 458 druhů mravenců,…